top of page

PROJEKTY PRYWATNE

 

Tworzenie wyjątkowych miejsc do życia, wypoczynku to to co Anke Design robi najlepiej.  Staramy się by wszystkie nasze projekty były wyjątkowe, skrojone na miarę potrzeb, ale jednocześnie niepowtarzalne.

Co sprawia, że w domu czujemy się domowo? Przestrzeń do życia, w której śmiejemy się, jemy, śpimy, nierzadko pracujemy, dla każdego definiowana jest inaczej-przez pryzmat własnych nawyków i upodobań. We wszystkich naszych projektach starannie analizujemy potrzeby klienta, wsłuchujemy się w jego sugestie i oczekiwania. Precyzyjne planowanie oraz ścisłe konsultacje z naszymi klientami to kluczowe elementy procesu projektowania. Od strony projektowej dążymy do dostarczania rozwiązań równie praktycznych co stylowych.  Dlatego jesteśmy niezmiernie dumni z silnych relacji jakie nawiązujemy z klientami i stale dążymy by przekraczać ich oczekiwania.

Zajmujemy się projektami wnętrz mieszkań, apartamentów, domów.

 

PRIVATE PROJECTS

Creating exceptional places for living and relaxation is what Anke Design does the best. All our projects are one of a kind and exceptional, tailored to the individual needs of our customers. 
What makes the house feel homey ? Living space , where we laugh, eat,sleep and often also work for is defined differently by each individual and  through the prism of own habits and preferences. In all our projects we analyze carefully the needs of the customer , listening to his suggestions and addressing expectations. Precise planning and thight collaboration with our customers are the key elements of the design process at Anke Design . From the creative perspective we strive to provide solutions not only practical but also stylish. Therefore, we are extremely proud of tight relationships we develop with our customers and continuously strive to exceed their expectations.

We are engaged in interior design of flats, apartments and houses  .

 

 

bottom of page