top of page

PROJEKTY KOMERCYJNE

 

Progresywne podejście Anke Design Studio widoczne jest również w naszych projektach komercyjnych. Jesteśmy elastyczni w pracy przy skrajnie rozpiętych budżetach, ramach czasowych     a naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań projektowych  mieszczących się w standaryzacji obiektów.  Każdorazowo wnikliwie analizujemy inwestycję, jej sąsiedztwo i konkurencję w branży, podpowiadamy rozwiązania, opracowujemy konspekty działalności wokół której budujemy projekt, spełniający kryteria przyszłych użytkowników.  Dzięki aktywnemu zainteresowaniu branżą hotelarską i restauracyjną stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, przykładamy niezwykłą wagę do jakości detalu i materiałów oraz współpracujemy     z szerokim gronem rzemieślników.  Dzięki doświadczeniu oraz jakości kompleksowej obsługi mamy pewność, że nasze standardy pozostają bezkonkurencyjne.

Oferujemy projekty wnętrz hoteli i restauracji, salonów day SPA, klubów, barów i in.

 

 

 

Projekty wnętrz kraków Architektura wnętrz Kraków Projekty wnętrz domów Projekty wnętrz apartamentów Projekty wnętrz mieszkań

 

 

COMMERCIAL PROJECTS

 

Progressive approach of Anke Design Studio can be seen in our commercial space projects. We are flexible in working with extremely stretched budgets and timeframes and our ultimate goal is to provide personalized design solutions for the standard commercial solutions. Each time we carefully analyze the context of planned investment, its neighborhood and competition and suggest a variety of possible solutions and develop plans around which we build a project that meets the criteria of future users. Thanks to the an active interest in the hotel and restaurant industry we use in our design process most up to date technologies and we pay a lot of attention to detail and quality of used materials cooperating with a wide range of artisans. Due to our experience and quality of comprehensive services we are sure that our standards remain unbeatable.

We provide interior designs for hotels and restaurants, day spas, clubs, bars and others.

 

 

bottom of page